‘Ik zie Flinck als mijn personeelafdeling. Wat mij het meest heeft verbaasd is dat ze altijd bereikbaar zijn en dat ze zich verdiepen in mijn medewerkers. Ze kennen mijn mensen én ze kennen mijn bedrijf.’

Bent u Flinck genoeg?

Over Flinck

De voordelen van reguliere payrolling kent u ongetwijfeld. Het biedt u liquide ruimte en het neemt u veel praktische zaken uit handen, waardoor u zich kunt richten op de groei van uw bedrijf.

Kiest u voor Flinck, dan kiest u ook voor een onverminderd goede binding met uw personeel. Flinck weet als geen ander hoe essentieel die binding is voor een groeiend bedrijf. Wij geven uw mensen, namens u, de aandacht die ze verdienen. Zo doen wij waar wij goed in zijn en u doet hetzelfde.

Verzorgen wij de loonadministratie van uw flexibele medewerkers? Dan kunnen wij kosteloos ook de administratie van uw vaste medewerkers voor onze rekening nemen.. Ja, u leest het goed; kosteloos.

 

Payroll

Voordelen payrolling

 • Lager ziekteverzuim
 • Binding met personeel
 • Opleidingsmogelijkheden
 • Korte lijnen
 • Kennis CAO
 • Liquiditeit
 • Flexibiliteit
 • Eventuele afhandeling loonbeslagen e.d.
 • Uitbesteden van vervoersoplossingen

Wat neemt Flinck uit handen

 • Verlof
 • Ziektewet
 • Aanvullende ziektewet
 • Pensioenpremie
 • Premie WAO/WIA
 • Premie zorgverzekeringswet
 • WW-premie
 • Voorziening transitievergoeding
 • Alle juridische werkgeversrisico’s
 • Geïntrigeerde Arbo-dienstverlening

Kosten

Hier ziet u de componenten van het brutoloon.

Wit u weten wat payroll u gaat kosten?


Vakantiegeld
verlof en overige
reserveringen


Werkgeverslasten
alle soorten premies
gecumuleerd


Werkgeverlasten
met oa: fondsen, pensioen,
scholing, administratie


Ziekterisico en beheer

alle soorten ziektekosten