Betrokken

Wij helpen u uw doelen te bereiken. Dat kunnen wij alleen doen als we betrokken zijn bij u en uw organisatie en we precies weten wat u nou écht drijft. Samen bespreken wij uw doelen, met uw medewerkers bespreken wij die van hen. Aan ons de taak ervoor te zorgen dat ze zoveel mogelijk in elkaars verlengde liggen.

Zie ons als uw personeelsafdeling. Eentje die meedenkt in de richting van uw organisatiedoelen. Samen met u bepalen we hoe ver die betrokkenheid gaat. Dat kan gaan tot het uitvoeren van functioneringsgesprekken, begeleiding bij ziekte, ondersteunen bij werving en selectie, of zelfs hulp bij de personele bezetting.

IconenOverons_betrokken.svg

IconenOverons_betrouwbaar.svg

Persoonlijk

Wij kunnen ons werk alleen goed doen als wij uw medewerkers echt kennen. Andersom is het belangrijk dat uw mensen weten wie wij zijn, wat we doen en wat we voor hen kunnen betekenen. Ze hebben een vast contactpersoon, eentje die regelmatig fysiek aanwezig is.

Heeft een van uw werknemers behoefte aan verdere ontwikkeling in de vorm van bijvoorbeeld een opleiding? Wij denken mee over de invulling en in samenspraak met u kunnen wij het gehele traject begeleiden.

Betrouwbaar

Wij willen een duurzame partner zijn bij uw groei. Omdat u vertrouwen in ons stelt en omdat wij er, net als u, belang bij hebben dat het u goed gaat. Wij assisteren bij een gezonde groei, onder meer door te adviseren bij het opvangen van de ‘groeipijn’ die zich vroeg of laat voordoet.

Onze inbreng bestaat onder meer uit ruim vijftien jaar ervaring in goed werkgeverschap en volledige transparantie als het gaat om de prijsopbouw. Dat wij beschikken over een G-rekening is een vanzelfsprekendheid. Wij zijn altijd bereikbaar voor advies of overleg. Want je bent partners of je bent het niet.

IconenOverons_persoonlijk.svg